1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, sobre els serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, es presenten les dades identificatives de la companyia:

Denominació social: TORRAVAL COOLING, S.L.

C.I.F./N.I.F.: B48926422

Domicilio Social: Avda. Autonomía 4, 48940 Lejona (Bizkaia)

Registrat al Registre de Bizkaia Volum 3572 FOLIO 86,

Full BI 19956 Secció 8a

Telèfon: 944520000

Correu electrònic: info@torraval.com

2. Propietat intel·lectual

El codi font, dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i els continguts que es recopilen en aquest lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre drets de la propietat intel·lectual i industrial a favor de TORRAVAL COOLING, S.L. i la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, o el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió o la seva modificació, transformació o descompilació o altres drets legalment reconeguts al seu titular, sense el permís anterior i escrit del mateix refrigeració de TORRAVAL COOLING, S.L.

La persona Ususant, només i exclusivament, pot utilitzar el material que apareix en aquest lloc web per a ús personal i privat, el seu ús està prohibit amb finalitats comercials o per incorporar activitats il·legals. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per TORRAVAL COOLING SL.

TORRAVAL COOLING SL garantirà el compliment de les condicions anteriors, així com l’ús degut dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i criminals que corresponen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari de la persona.

3. Protecció de dades personals

Les seves dades personals s’incorporen als fitxers per als quals TORRAVAL COOLING SL és responsable, resident a l’AVDA. Accions de comunicació i la resposta a consultes i suggeriments, el seu consentiment és obligatori, cosa que és una causa legítima del tractament. Si no ho proporcionarem, no podrem complir la vostra sol·licitud. Aquestes dades es mantindran indefinidament sempre que no manifesteu la vostra voluntat.

Les seves dades no es lliuraran a cap entitat sense el seu consentiment previ.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat, cancel·lació i revocar el consentiment donat, dirigint escrit amb una còpia del vostre DNI a l’esmentada adreça o correu electrònic:  torraval@torraval.com,

Tampoc podreu veure els vostres drets per enviar la vostra reclamació a l’agència espanyola per a la protecció de dades.

4. Diversos

A.TORRAVAL COOLING SL pot modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

B.TORRAVAL COOLING SL es compromet a través d’aquest significa no realitzar publicitat enganyosa. Per a aquests propòsits, per tant, els errors formals o numèrics que es poden trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web de refrigeració de TORRAVAL COOLING SL no es consideraran com a resultat d’un manteniment incomplet i/o actualitzeu defectuosos de la informació continguda en aquestes seccions . TORRAVAL COOLING SL Com a resultat de les disposicions d’aquesta secció, es compromet a corregir -la tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

C.- TORRAVAL COOLING SL es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les com a tal, d’acord amb les disposicions de la llei 34/2002 sobre serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic. A aquests efectes, tota la informació enviada a persones interessades no es considerarà com a comunicació comercial sempre que es pretengui el manteniment de la relació existent, així com el rendiment de les tasques d’informació i altres activitats de l’entitat.

D.TORRAVAL COOLING SL no es fa responsable de l’incompliment de cap estàndard aplicable que l’usuari pugui incorporar al seu accés al lloc web aquest lloc web i/o l’ús de la informació continguda.

E.TORRAVAL COOLING SL  no serà responsable dels danys produïts o que es puguin produir, sigui quina sigui la seva naturalesa, que deriven de l’ús d’informació, els temes continguts en aquest lloc web i els programes que incorpora. Els enllaços (enllaços) i hipertext que permeten, a través del lloc web aquest lloc web, accedeixen a l’usuari a beneficis i serveis que ofereixen tercers, no pertanyen o estan sota el control de TORRAVAL COOLING SL; Aquesta entitat no es fa responsable de la informació continguda ni dels efectes que es puguin derivar de la informació.

 F.TORRAVAL COOLING SL no es fa responsable de l’ús il·legítim que els tercers poden fer de marques, noms de productes, marques comercials que, no ser propietat de l’entitat, apareixen en aquest lloc web. Tampoc és responsable de la integritat, la veracitat i la legalitat del contingut dels enllaços als llocs web als quals es pot accedir des del lloc web actual.

G.En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús de serveis, contingut, enllaços (enllaços) i hipertext inclosos al lloc web d’aquest lloc web.

2023 © Copyright. Todos los derechos reservados

Desarrollado por Posik Marketing Digital