Recanvis

per a torres de refrigeració

El motor i el ventilador d'una torre de refrigeració concentren el major nombre d'elements que poden patir desajustos.

El farcit de la torre de refrigeració ha de ser de les meteixes característiques i qualitat que l'original.

El separador de gotes d’alta eficàcia està format per lamines de PVC o PP.

El sistema de distribució d’aigua a les torres de refrigeració està format per un canal col·lector, en acer galvanitzat, PVC, PP o PRFV.

¿VOLEU MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA NOSTRA EMPRESA I EL NOSTRE EQUIP?

2023 © Copyright. Todos los derechos reservados

Desarrollado por Posik Marketing Digital